Onderstaand vind u enkele van de eerder uitgevoerde activiteiten/projecten, welke vergelijkbaar kunnen zijn aan uw vraagstuk(ken).

o.a. Project leiding / opdrachtgever voor totale hardware vervanging inclusief software upgrade van Intranet / Kennismanagement systeem.

o.a. implementatieleider van project-stream verantwoordelijk voor het inrichten van Service Management processen, Governance en een financieel doorbelastingsysteem voor Office Automation Worldwide

o.a. Transitie- en transformatie manager voor contract- en bedrijfsovername IT-leverancier A door IT-leverancier B rond Office Automation dienstverlening.

Als interim Business Line Manager verantwoordelijk voor de totale aansturing (incl. P&L) en resourceplanning van het team Communication Services (7 FTE).

Daarnaast behoorde tot de kerntaken; (pre-) sales activiteiten in de vorm van regie tijdens offerte trajecten, klantbezoeken aan zijde van account manager, vertegenwoordigen van business unit bij escalaties etc.; het monitoren van de geleverde kwaliteit op de afgesproken dienstverlening en het in- en extern rapporteren daarover; als aanspreekpunt fungeren voor zowel de collega deliveryteams – als de externe klanten.

Verantwoordelijk voor 4 kerntaken:

 

1. Afhankelijk van onderwerp leiding geven aan of participeren in Service Development-processen, waaronder opstellen en vertalen van business requirements, uitsturen RFP, vergelijken aanbiedingen providers, opstellen shortlist, voeren van onderhandelingen, uitbrengen van advies aan senior management en voorbereiden van ondertekening door Senior Management.

2. Opstellen en onderhouden van vendor management strategie voor IT-beheersdiensten.

3. Review en advisering op contracten/SLA’s welke niet onder Corporate verantwoordelijkheid vallen.

4. Onderhouden en optimaliseren van lopende raamovereenkomsten met grotere software leveranciers (Microsoft, SAP en Oracle).

Service Management

Interim Management

Project Management

Contract Management

Ervaringen

Uw leverancier in IT Service–, Contract-, Project en Interim Management

Capasity IT Management Solutions

Verantwoordelijk voor alle door de Corporate tak van dit bedrijf afgesloten Service Level Agreements, inclusief het onderhouden van deze SLA’s en de relaties met de interne klanten en externe leveranciers.

 

Bij toename in omvang van het aantal Corporate contracten (door strategie aanpassing) mezelf met name op alle infrastructurele diensten gericht (WAN,LAN,RAS,Internet Access, Intranet, Office automation, Financial consolidation applications, etc).

 

Ook financieel management over de hierboven beschreven diensten viel onder mijn verantwoordelijkheid, met als taakgebieden het opstellen van budgetten, afstemmen budget met interne klanten, onderhouden van doorbelastingsystemen, factuurcontrole, budget bewaking, accountancy controle en afstemmen van jaarafrekeningen met Corporate Finance.